preloader logo

Sol·licituds d'ajudes

Obteniu ajudes de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Beneficia't de subvencions per a activitats socials, culturals i esportives. 


La Fundació Guillem Cifre de Colonya pot atorgar subvencions gràcies a: 

 • Els beneficis que Colonya, com a caixa d'estalvis, destina a Obra Social
 • Les donacions fetes pels clients de l'Estalvi Ètic.

La Fundació té quatre grans àrees d'actuació en l'àmbit de les Illes Balears, que són:

 • Àrea Social i Assistencial
 • Àrea Cultural
 • Àrea Esportiva
 • Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient.

Els projectes presentats hauran d'estar relacionats amb les àrees esmentades, concretament es podrà col·laborar en:

 • Activitats d'àmbit assistencial, de suport i ajuda als sectors més desfavorits de la nostra societat. 
 • Activitats de promoció, difusió i dinamització de la Cultura.
 • Activitats de suport i difusió de l'Educació.
 • Activitats de dinamització i difusió de l'esport escolar i de base (infantil i juvenil), entès com a una part de la formació dels més joves.

A més de en la realització d'activitats pròpiament dites en les àrees assenyalades, es podrà col·laborar amb les entitats beneficiàries de la Fundació, en:

 • Inversions per a l'adquisició o per a la reposició d'equipaments.
 • Materials de difusió del projecte.
 • Contractació laboral de personal tècnic per a l'execució del projecte.
 • Despeses relatives a personal voluntari, si n'hi ha en el projecte.
 • Formació de personal fix, eventual i voluntari per atendre el projecte.

Com es valoren les sol·licituds?

El marc dels criteris de valoració per atendre les sol·licituds de col·laboració serà “Els Principis de la Carta per un Món Solidari”, aplicant, alhora, criteris d'equitat. Es tindrà en compte, l'interès, la utilitat, la qualitat, el caràcter innovador i l'oportunitat de l'activitat per a la qual es demana la subvenció, així com el nombre d'usuaris de l'entitat i beneficiaris del projecte presentat.

Es donarà prioritat als projectes:

 • Que desenvolupin activitats assistencials, ambientals o socials de sostenibilitat i cohesió social.
 • Que facilitin millores a un major nombre de persones o a zones més desfavorides i necessitades.
 • Que promoguin la integració i la lluita contra la marginació i l'exclusió social.
 • Que siguin presentats conjuntament per dues o més entitats o xarxes.

Es valorarà, a més del projecte presentat, la funció i objectius de l'entitat sol·licitant, així com la seva implicació en el desenvolupament de l'Estalvi Ètic i  la seva vinculació amb Colonya.

Els projectes que no compleixin íntegrament tots els requisits exposats quedaran automàticament exclosos de la convocatòria.

Les decisions adoptades per la Fundació tindran caràcter executiu i seran inapel·lables. En tots els casos, la Fundació queda facultada per interpretar i resoldre qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació a la concessió i administració dels ajuts atorgats.

La responsabilitat civil o penal de les actuacions concretes de cada projecte recaurà exclusivament sobre l'entitat que el promou. La Fundació es reserva el dret de suspendre els ajuts concedits si estima que els treballs en execució no s'ajusten als projectes convinguts o bé són contraris a la legislació vigent i, en aquest cas, podrà exigir la devolució de les quantitats entregades.

Qui pot demanar una subvenció?

Podran optar a aquesta convocatòria de subvencions les entitats socials de dret privat sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre de centres, serveis i/o entitats amb una antiguitat mínima d'un any en el moment de la publicació de la convocatòria, que desenvolupen activitats a les Illes Balears en el camp de l'acció educativa, cultural,  social i assistencial, de protecció del nostre entorn natural i esportiva escolar i de base.

Serà imprescindible per sol·licitar la subvenció mantenir compte obert a Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, preferentment un compte d'Estalvi Ètic.

Les entitats membres del Comitè Ètic no podran optar a subvencions amb fons provinents de l'Estalvi Ètic de Colonya.

En cas de rebre la subvenció, els beneficiaris ho hauran de fer constar a qualsevol informació pública que facin sobre la realització del seu projecte. Així mateix, la Fundació es reserva el dret de divulgar la identitat de les entitats beneficiàries, les característiques dels projectes, i les quantitats subvencionades en qualsevol mitjà o xarxa social que es cregui oportú.

Quin import pot sol·licitar? 

La finalitat de la convocatòria anual de sol·licituds de col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya es arribar al màxim nombre possible d'entitats i beneficiaris, cosa que implica un repartiment més ajustat. Es concedirà com a màxim una sola subvenció per entitat.

Com se sol·liciten les ajudes? 

Clica en el següent enllaç per accedir al procediment.

Guia ràpida

Procediment de sol·licitud

Accés directe a la plataforma

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.
Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.

Veure més
Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.
Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.

Veure més
Assemblea general de Colonya.
Assemblea general de Colonya.

Veure més
L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.
L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.

Veure més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

Acceptar Tancar Configura