preloader logo

La Fundació

Fundació Guillem Cifre de Colonya: què és i a qui ajuda?

L'obra social de Colonya des de 1991

La trajectòria social i cultural de Colonya ve marcada des de la seva fundació, l'any 1880 per Guillem Cifre de Colonya, primer, com a institució d'ensenyament i immediatament després com a caixa d'estalvis escolar.

L'èxit de la caixa d'estalvis va fer que es convertís en una entitat financera amb un clar objectiu social i cultural. El 1991 es constituí la “Fundació Guillem Cifre de Colonya”, per tal de gestionar els fons provinents dels beneficis de l'Entitat i de les donacions de l'Estalvi Ètic, conformant l'Obra Benèfica i Social de Colonya, fonamentada en tres grans àrees d'actuació: la Social, la Cultural i l'Esportiva.

Així, la Fundació té per objecte promoure i participar en tota classe d'activitats d'interès general i, també, la gestió i administració de l'obra social de COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA. Per això, i a títol merament enunciatiu, podrà per ella mateixa o juntament amb altres persones físiques o jurídiques, de dret públic o privat, proposar, organitzar, participar, col·laborar i finançar activitats i projectes d'assistència social, cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, turístics, de cooperació per al desenvolupament, de defensa al medi ambient, de foment de l'Estalvi, de l'economia en general i la investigació i, en definitiva, de qualsevol altre aspecte que suposi, com ja s'ha dit, un interès general.

La Fundació, com a gestora de l'Obra Social i Cultural, col·labora amb una sèrie d'institucions, associacions i col·lectius, les activitats dels quals s'identifiquen amb les línies de treball social i cultural que vol mantenir Colonya i que per la seva estructura adient agilitzen i aprofiten al màxim els recursos que l'Entitat hi destina.


Les tres grans àrees d'actuació de la Fundació Guillem Cifre de Colonya són: 

Àrea Social

L'àrea social-assistencial és a la que s'ha dedicat un major esforç econòmic per part de la Fundació, atenent la demanda de la societat d'una major cobertura de serveis i activitats destinades als més desfavorits, com persones amb risc d'exclusió, malalts, persones amb discapacitat, així com per contribuir a cobrir serveis bàsics, els quals, com a conseqüència de la crisi econòmica patida, hagin pogut necessitar recolzament per poder atendre's.

En aquesta àrea social es col·labora amb entitats i associacions que treballen per atendre als majors i per millorar les condicions de les persones més desfavorides o en risc d'exclusió social.

En aquest aspecte, esmentar també que, dins de la Fundació Guillem Cifre de Colonya s'emmarca la tasca social que du a terme l'Estalvi Ètic de Colonya, que suposa una manera d'entendre l'Estalvi que repercuteix directament en la millora de les condicions socials de la nostra Comunitat.


Àrea Cultural

A l'àrea cultural, la Fundació Guillem Cifre de Colonya col·labora amb entitats que treballen en l'àmbit de l'art, la música i amb totes aquelles activitats que afavoreixen el coneixement i la difusió de la Cultura, que tenguin, així mateix, un marcat caire social i d'integració. Destacar dintre d'aquesta àrea: el Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, obra pròpia de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, celebrat ininterrompudament des de 1981 i que premia una novel·la inèdita en català, destinada a infants d'entre 8 i 12 anys.


Àrea Esportiva

En l'àrea referida a esports, l'actuació de la Fundació se centra exclusivament en la promoció de l'esport de base i escolar, patrocinant equips de gairebé totes les disciplines esportives que compleixin aquesta condició, és a dir, la pràctica de l'esport com a complement a la formació integral dels més joves, col·laborant amb aquells clubs, centres d'ensenyament o associacions esportives que tinguin també aquest objectiu.

 Així mateix, com a principi d'actuació de la Fundació Guillem Cifre de Colonya treballa per respondre a les necessitats i inquietuds de la societat en què s'integra, participant en activitats que es destinin al progrés i benestar de la nostra Comunitat i estant en contacte directe amb totes aquelles iniciatives que dinamitzin l'activitat social i cultural del nostre àmbit.


També pot interessar-te

Sabies que...

Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil
Desmuntant llegendes urbanes sobre el pagament amb el mòbil

Amb el creixement de les noves tecnologies, els telèfons mòbils i les seves apli...

Veure més
Seguretat a la banca electrònica
Seguretat a la banca electrònica

Colonya, Caixa Pollença us recomana una sèrie de punts a tenir en compte a l'hor...

Veure més
Som una banca ètica
Som una banca ètica

No és tan sols un producte financer és una forma de ser, una forma de fer, d'abo...

Veure més

El dia a dia

Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Sorteig de grans impositors
Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Sorteig de grans impositors

Veure més
La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, visita la Fàbrica de Can Morató, propera seu de Colonya.
La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, visita la Fàbrica de Can Morató, propera seu de Colonya.

Veure més
Colonya col·labora amb la formació de docents i coordinadors d'aules d'emprenedoria en economia social i finances ètiques
Colonya col·labora amb la formació de docents i coordinadors d'aules d'emprenedoria en economia social i finances ètiques

Veure més
IDI i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsen el finançament de projectes empresarials amb caràcter sostenible i ètic
IDI i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, impulsen el finançament de projectes empresarials amb caràcter sostenible i ètic

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
Acceptar