preloader logo
Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.

Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.

  • Colonya
  • El dia a dia
  • Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.
dilluns, 19 setembre 2022

D'acord amb l'exposat a l'article 14è, secció 2ª, Capítol I, Títol III del Reglament Electoral i de Règim Intern de la nostra Entitat, aprovat per l'Assemblea General el dia 12 de juny de 2015, informam que, a fi de donar-ne difusió i a instàncies de la Comissió Electoral, s'ha procedit a exposar el cens provisional d'impositors en el tauló d'anuncis de la seu social de l'Entitat a la Plaça Major nº 7, així com al tauló d'anuncis de cada una de les oficines de l'Entitat, per tal que es puguin efectuar les objeccions i reclamacions que es creguin oportunes.

Aquest cens conté només una relació de DNIs ordenats de menor a major, entenent-se que aquesta exhibició serà de 10 dies hàbils, a comptar des de la validació del dit cens provisional per part de la Comissió Electoral, validació que va ser efectuada en la seva sessió celebrada el dia 15 de setembre de 2022.


Pollença, a 16 de setembre de 2022

La Comissió Electoral


Descarregar pdf

El dia a dia

Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.
Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.

Veure més
La Fundació Guillem Cifre de Colonya renova el conveni anual que manté com mecenes del Teatre Principal de Maó
La Fundació Guillem Cifre de Colonya renova el conveni anual que manté com mecenes del Teatre Principal de Maó

Veure més
El Pla Ètic i Solidari de Colonya guanya un dels premis
El Pla Ètic i Solidari de Colonya guanya un dels premis "Inversión a Fondo"

Veure més
Colonya presenta la Memòria de l'Estalvi Ètic de 2021
Colonya presenta la Memòria de l'Estalvi Ètic de 2021

Veure més

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar-ne el contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar" Per a més informació o escollir les preferències, premeu "Configura".

Acceptar Tancar Configura