preloader logo

Govern corporatiu i política de remuneracions

 • Colonya
 • Govern corporatiu i política de remuneracions

Colonya, com a caixa d'estalvis, és una entitat de crèdit, de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre i finalitat social, independent de qualsevol altra empresa o entitat. L'administració, gestió, representació i control de Colonya, correspon als següents òrgans de Govern, conforme a les competències que, en cada cas, s'estableixen en els  Estatuts. La renovació dels membres dels òrgans de govern es du a terme per meitats cada dos anys en relació al procediment establert en el  Reglament Electoral.

La informació detallada en aquest apartat fa referència a les Disposicions de la Norma 60 de la circular 2/2016, de 2 de febrer, del Banc d'Espanya, a les entitats de crèdit sobre supervisió i solvència que completa l'adaptació de l' Ordenament Jurídic espanyol a la Directiva 2013/36 / UE i el Reglament (UE) nº 575/2013.

 • Assemblea General

  L'Assemblea General és l'òrgan suprem de decisió i de deliberació de l'Entitat. La representació dels interessos col·lectius en l'Assemblea General es durà a efecte mitjançant els consellers generals, segons la seva participació en els grups següents:

  Els Grans Impositors de l'Entitat. (8)

  • Francisca Maria Seguí Vila
  • Margarita Maria Trobat Miralles  
  • Miren Mirari  Echezarreta Muruamendiaraz
  • Juan Carlos Cerdá Canaves
  • Martí Puig Llobera
  • Antonia Maria Mestre Sureda
  • Maria Belén Vinent Sintes                       
  • Juan Llompart Mateu             

  Els Impositors de l'Entitat. (9)

  • Joan Serra Mayans                       
  • Sebastià Reixac Genovard                          
  • Antonio Arbòs Perello                             
  • Isabel Capllonch Gonzalez                   
  • Melcior Martí Mariano                             
  • Laura Patricia Garrido Mayol                    
  • Laura Canaves Gómez                           
  • Oscar Garcia Febrero                             
  • Irene Carmen Verdugo Sedas 

  Els Empleats de l'Entitat. (6)

  • Martí Cifre Cerdà
  • Margarita Masdeu Fernández
  • Joan Mancha Saurina
  • Francisca Estrany Martorell
  • Daniel Antony Conyerd
  • Andreu Company Amengual

  Les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius. (6)

  • Miguel Ángel Benito Oliver
  • Josep Masot Tejedor
  • Emilio Mauleón Méndez
  • Maria Jerónima Bonafé Ramis
  • Antonio Sorá Vadell
  • Edita Navarro Tuneu

  Les Administracions Públiques. (5)

  • Juan Antonio Noguera Torres (Sta. Eulària)
  • Gabriel Alomar Capó (Alcúdia)
  • Antonio Llompart Llobera (Inca)
  • Marina Rosselló Peña (Pollença)
  • Jaume Payeras Vives (Palma)
 • Consell d'Administració

  El Consell d'Administració és el màxim òrgan executiu i per al compliment dels seus fins té encomanada l'administració i gestió financera de Colonya així com la de la seva obra social. El Consell d'Administració haurà d'establir les normes de funcionament i procediments adequats per facilitar que tots els seus membres puguin complir en tot moment les seves obligacions i assumirà les responsabilitats que els corresponguin d'acord amb les normes d'ordenació i disciplina de les entitats de crèdit i les restants disposicions que s'apliquin a les caixes d'estalvi.

  Integraran el Consell d'Administració de l'Entitat onze (11) membres. D'aquests, almenys la majoria hauran de ser vocals independents:

  • Josep Antoni Cifre Rodríguez – President, independent.
  • Antonio Alfonso Baeza de Oleza – Vicepresident 1ª, independent.
  • Josep Miquel Mula Mulet – Vicepresident 2n, independent.
  • Pere Salas Vives – Vicesecretari, independent
  • Pere Antoni Nadal Canaves – Vocal, independent.
  • Joana Giménez Serra – Vocal, independent.

  La resta de membres es correspondrà amb les següents representacions i pel nombre de vocals que, per a cadascuna d'elles, s'indica:

  Dos (2) vocals representants dels Impositors.

  • Francisca Maria Segui Vila – Vocal, impositors (grans).
  • Laura Patricia Garrido Mayol – Vocal, impositors.

  Un (1) vocal representant dels Empleats.

  • Marti Cifre Cerda – Secretari, empleat.

  Un (1) vocal representant de les Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.

  • Edita Navarro Tuneu – Vocal, ent. repr. interessos col·lectius.

   Un (1) vocal representant de les Administracions Públiques.

    • Marina Rosselló Peña – Vocal, Corporació local.
   • Comissió de Control

    La Comissió de Control és l'òrgan encarregat de supervisar que el Consell d'Administració i la direcció general compleixin correctament els acords i les directrius que dimanin de l'Assemblea General. Té com a finalitat essencial supervisar i dirigir el procediment electoral i la bona execució de l'obra social de la caixa, i també supervisar l'ajust i l'execució correcta de les línies generals d'actuació determinades per l'Assemblea General i la normativa financera de supervisió prudencial.

    La Comissió de Control estarà constituïda per 5 membres, que seran nomenats per l'Assemblea General d'entre persones que, reunint els coneixements i experiència adequats als que es refereix l'article 9 dels Estatuts, no ostentin la condició de vocals del Consell d'Administració. Com a mínim la meitat dels vocals hauran de ser vocals independents. La resta de membres hauran de ser Consellers Generals de diferents grups de representació.

     • Jaume Pallicer Oliver – President, independent.
     • Javier Bauzá Déroulède - Vicepresident, independent.
     • Gabriel Ferragut Ensenyat – Secretari, independent.
     • Francisca Estrany Martorell – Vicesecretària, empleats.
     • Emilio Mauleón Méndez – Vocal, entitats representatives interessos col·lectius.
    • Estatuts
    • Reglament Electoral i de Règim Intern


     Reglament Intern Comissió Inversions


     Reglament de la  Comissió de Control


     Reglament Intern Comissió Retribucions i Nomenaments


     Reglament Intern Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos


     Reglament del Consell d'Administració

    • Apartats "C" a "M" de la Norma 60


     Política per a l'avaluació de la idoneïtat dels membres dels òrgans de govern i titulars de funcions clau


     Política de Govern Intern


     Política de Gestió de Conflictes d'Interès

    També pot interessar-te

    Sabies que...

    Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
    Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

    El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

    Veure més
    Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
    Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

    El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

    Veure més
    Que és el Vishing?
    Que és el Vishing?

    En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

    Veure més
    Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
    Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

    Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

    Veure més

    El dia a dia

    Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.
    Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.

    Veure més
    Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.
    Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.

    Veure més
    Assemblea general de Colonya.
    Assemblea general de Colonya.

    Veure més
    L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.
    L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.

    Veure més

    Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

    Acceptar Tancar Configura