preloader logo

Procediment de sol·licitud

 • Colonya
 • Procediment de sol·licitud

Guia ràpida

Termini de sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar a partir del dia 2 de gener fins a les 14 hores del 29 de febrer de 2024, a través del sistema de sol·licituds, a la pàgina web colonya.com

La resolució de les sol.licituds es comunicarà directament a les entitats.

La subvenció s'aplicarà necessàriament dins l'exercici que s'hagi concedit.


Quina documentació s'ha de presentar?

Documentació de l'entitat sol·licitant (només s'ha de carregar al sistema la primera vegada que s'accedeix o quan hi ha modificacions)

 • Escriptura de constitució de l'entitat
 • Estatuts
 • NIF de l'entitat 
 • DNI del representant.
 • Logo de l'entitat


Documentació de l'activitat (s'ha d'actualitzar anualment, cada vegada que es faci una sol·licitud)

Descripció de l'activitat, detallant: 

 • Identificació recursos amb els quals compti l'entitat per dur a terme el projecte pel qual demana l'ajuda així com els recursos amb què, en el seu cas, hagi comptat en anys anteriors. 
 • Pla de la despesa que es pretén realitzar, concretant amb el màxim detall, el destí de la quantitat que se sol·licita
 • Identificar la situació social i econòmica del grup social que hagi de ser el beneficiari de l'ajuda. 
 • Identificar el nombre aproximat de persones que seran beneficiàries de l'activitat. 
 • Identificar les etapes en què es durà a terme el projecte i el temps previst de durada de cada etapa. 
 • Fer referència a la repercussió de l'activitat sobre els beneficiaris, la Comunitat, el territori, etc. 
 • Altres informacions que es considerin d'interès. 

Justificant d'estar al corrent de les obligacions fiscals.

Justificant d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 

Justificació de l'ajuda concedida

L'associació o entitat que rebi subvenció ha de justificar l'ajuda concedida mitjançant la següent documentació: memòria final d'execució del projecte anterior, que inclogui un informe descriptiu i avaluador del procés seguit i dels resultats obtinguts, així com la liquidació detallada de les despeses realitzades, amb còpia de les factures o rebuts corresponents al 100% de l'ajuda concedida, expedits a nom de l'entitat i d'acord amb la normativa fiscal vigent. S'han de conservar els originals, per si la Fundació ho requereix. Així mateix, se sol·licita que es proporcionin fotos del projecte, que puguin ser utilitzades a les publicacions de Colonya. L'esmentada documentació de justificació s'haurà d'adjuntar a la plataforma web de subvencions de l'1 de gener al 28 de febrer de l'any següent a la recepció de la subvenció concedida. En cas que una associació o entitat beneficiària no presenti la documentació requerida, degudament complimentada, dintre del termini assenyalat, no podrà optar a subvencions en anys successius.

Per a la justificació de l'ajuda concedida, i sols a efectes indicatius, ja que donarem per vàlida qualsevol altre tipus de documentació (memòria de l'activitat realitzada o altres), sempre que hi figuren les dades especificades anteriorment, adjuntam imprès de justificació en el que demanam de l'activitat realitzada:

 • Dades mínimes imprescindibles.
 • Documents annexos que han d'acompanyar el document adjunt.

Imprès  justificació

Accés a la plataforma

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

Finalitzada la reforma de l’oficina de Port de Pollença.
Finalitzada la reforma de l’oficina de Port de Pollença.

Veure més
Encontres Escriptora-Escola amb Mariona Bessa i la seva obra, La captura, guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya 2022.
Encontres Escriptora-Escola amb Mariona Bessa i la seva obra, La captura, guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya 2022.

Veure més
Can Morató serà la seu de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.
Can Morató serà la seu de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Veure més
Colonya no aplica comissions per retirar efectiu per finestreta
Colonya no aplica comissions per retirar efectiu per finestreta

Veure més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

Acceptar Tancar Configura