preloader logo

Procediment de sol·licitud

 • Colonya
 • Procediment de sol·licitud

Guia ràpida

Termini de sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar a partir del dia 2 de gener fins a les 14 hores del 28 de febrer de 2022, a través del sistema de sol·licituds a la pàgina web colonya.com

La resolució de les sol.licituds es comunicarà directament a les entitats.

La subvenció s'aplicarà necessàriament dins l'exercici que s'hagi concedit.


Quina documentació s'ha de presentar?

Documentació de l'entitat sol·licitant (només s'ha de carregar al sistema la primera vegada que s'accedeix o quan hi ha modificacions)

 • Escriptura de constitució de l'entitat
 • Estatuts
 • NIF de l'entitat 
 • DNI del representant.
 • Logo de l'entitat (no obligatori)


Documentació de l'activitat (s'ha d'actualitzar anualment, cada vegada que es faci una sol·licitud)

Descripció de l'activitat, detallant: 

 • Identificació recursos amb els quals compti l'entitat per dur a terme el projecte pel qual demana l'ajuda així com els recursos amb què, en el seu cas, hagi comptat en anys anteriors. 
 • Pla de la despesa que es pretén realitzar, concretant amb el màxim detall, el destí de la quantitat que se sol·licita
 • Identificar la situació social i econòmica del grup social que hagi de ser el beneficiari de l'ajuda. 
 • Identificar el nombre aproximat de persones que seran beneficiàries de l'activitat. 
 • Identificar les etapes en què es durà a terme el projecte i el temps previst de durada de cada etapa. 
 • Fer referència a la repercussió de l'activitat sobre els beneficiaris, la Comunitat, el territori, etc. 
 • Altres informacions que es considerin d'interès. 

Justificant d'estar al corrent de les obligacions fiscals.

Justificant d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 


Si l'entitat ha estat beneficiària d'una subvenció l'any anterior: Memòria final d'execució del projecte anterior, que inclogui un informe descriptiu i avaluador del procés seguit i dels resultats obtinguts, així com la liquidació detallada de les despeses realitzades, amb còpia de les factures o rebuts corresponents al 100% de l'ajut concedit, expedits a nom de l'entitat i d'acord amb la normativa fiscal vigent. S'han de conservar els originals, per si la Fundació ho requereix. Així mateix, se sol·licita, si és possible, que es proporcionin fotos del projecte, que puguin ser utilitzades a les publicacions de Colonya.

Accés a la plataforma

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.
Anunci relatiu al procés de renovació dels òrgans de govern - Cens provisional d'impositors.

Veure més
La Fundació Guillem Cifre de Colonya renova el conveni anual que manté com mecenes del Teatre Principal de Maó
La Fundació Guillem Cifre de Colonya renova el conveni anual que manté com mecenes del Teatre Principal de Maó

Veure més
El Pla Ètic i Solidari de Colonya guanya un dels premis
El Pla Ètic i Solidari de Colonya guanya un dels premis "Inversión a Fondo"

Veure més
Colonya presenta la Memòria de l'Estalvi Ètic de 2021
Colonya presenta la Memòria de l'Estalvi Ètic de 2021

Veure més

Utilitzem les cookies de "Google Analytics" per analitzar els nostres serveis i l'activitat de la web per tal de millorar-ne el contingut. Per acceptar les cookies, premi "Acceptar". Per rebutjar-les, premi "Tancar" Per a més informació o escollir les preferències, premeu "Configura".

Acceptar Tancar Configura