preloader logo

Canal de denúncies

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença compta amb un Codi de Conducta i Actuació que és d'obligat compliment per a tots els empleats i en totes les activitats i negocis de Grup. Regula les conductes permeses i prohibides tant en les relacions internes com en les que es desenvolupen amb tercers.

El Canal de Denúncies és un mecanisme a través del qual tots els Empleats de l'Entitat i, si escau, col·laboradors externs, poden comunicar els actes presumptament il·lícites i / o els incompliments de el Codi de Conducta dels que tinguin coneixement en el desenvolupament de les seves funcions professionals a través de les següents vies:

  • De forma verbal, personalment davant el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern o, a través del telèfon núm 971 86 94 04, que s'encarregarà de recollir-la per escrit.
  • Per correu electrònic a la següent adreça canaldedenuncias@colonya.es, el destinatari serà el responsable de canal de denúncies, que informarà de l'assumpte en qüestió a l'òrgan de Control.
  • Mitjançant carta dirigida a l'adreça de correu postal "Colonya, Caixa Pollença - Canal de Denúncies - Plaça Major 7, 2n, 07460 Pollença, Illes Balears.

L'Òrgan de Control de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, compost pel Comitè de Direcció, recolzant-se en el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern, serà el responsable de la gestió de Canal de Denúncies per al tractament i investigació de les comunicacions rebudes. Aquest òrgan ha d'assegurar que totes les consultes, denúncies, o queixes rebudes s'analitzin de forma independent i confidencial. Així mateix, ha de garantir la confidencialitat de la identitat de la persona que la planteja i de l'denunciat o denunciats, informant tan sols a les persones estrictament necessàries en el procés, vetllant pel compliment de les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades, així com per els drets fonamentals dels subjectes implicats.

L'accés a les dades contingudes en canal de denúncies quedarà limitat exclusivament a l'Òrgan de Control i a el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern, excepte en aquells casos en què a requeriment de les autoritats judicials dins d'un procediment judicial es requereixi revelar la seva identitat i, només quan procedís l'adopció de mesures disciplinàries contra un treballador, a el personal amb funcions de gestió i control de recursos humans. Així mateix, l'informem que les dades es conservaran en el sistema únicament el temps imprescindible per a l'esbrinament dels fets denunciats, amb un límit de tres mesos des de la seva introducció al canal, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència de l'funcionament de l' model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica.

No tenim intenció de fer cap cessió o transferència internacional de les seves dades

Si algun dels membres de l'Òrgan de Control o de el Departament de Compliment Normatiu i Control Intern són part de la seva denúncia, quedaran automàticament apartats de l'procediment d'investigació

En qualsevol cas, l'informem que el nostre canal de denúncies li permet optar per realitzar la seva denúncia mantenint l'anonimat. En aquest cas, per tal de garantir l'exactitud i integritat de la informació continguda, l'anonimat ens obligarà a realitzar un major nombre de comprovacions i a extremar les mesures de precaució i cautela abans de prendre una decisió a l'respecte. Li agrairem que ens faciliti una adreça de correu electrònic per poder contactar amb vostè en el cas que necessitem aclarir o ampliar algun aspecte relacionat amb la informació que ens ha transmès.

La legitimació del tractament es basa en l'interès legítim de Caixa Colonya i en el consentiment de la persona interessada. L'informem que no es cediran dades a tercers excepte obligació legal. Com a titular de les dades vostè té dret a accedir, actualitzar, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets. Podeu consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de dades mitjançant la nostra web.

Formulari de denúncies

Dades de la denúncia

Següent

Dades personales

Anterior Enviar

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

El passat 15 de maig es va celebrar el segon Mercat Social de Sa Pobla
El passat 15 de maig es va celebrar el segon Mercat Social de Sa Pobla

Veure més
Ja està aquí el XXIV Festival Internacional Teatre de Teresetes fins el dia 22 de maig
Ja està aquí el XXIV Festival Internacional Teatre de Teresetes fins el dia 22 de maig

Veure més
33 Entitats Socials i de Conservació de l’Entorn de Menorca reben subvencions de l’Estalvi Ètic
33 Entitats Socials i de Conservació de l’Entorn de Menorca reben subvencions de l’Estalvi Ètic

Veure més
Signatura del Conveni anual de Colonya amb la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 2022
Signatura del Conveni anual de Colonya amb la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma 2022

Veure més

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Cookies.
Acceptar