preloader logo

Canal de Denúncies de Colonya

Fomentant la Transparència i l'Ètica

Colonya es compromet a promoure un entorn ètic i transparent mitjançant el seu Codi de Conducta i Actuació, així com altres normatives interns d'obligat compliment per als empleats i membres dels òrgans de govern. Aquestes normatives regulen les conductes permeses i prohibides tant en les relacions internes com en aquelles que es desenvolupen amb tercers.

Canal de Denúncies: Un Mitjà per a la Transparència i el compliment Normatiu

Com a part  del Sistema Intern d'Informació de Colonya, el Canal de Denúncies facilita la comunicació d'actes presumptament il·lícits o incompliments normatius. Tenen accés al sistema totes aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions, incloent-hi treballadors i ex-treballadors de qualsevol tipus (fixos, temporals, en formació, voluntaris, d'empreses de treball temporal), col·laboradors, proveïdors i candidats a un lloc de treball, entre d'altres.

Normatives Aplicables i Àmbits de Denúncia

Les comunicacions presentades a través del canal han de referir-se a actes o conductes passades o presents, relacionades amb les següents normatives interns de conducta:

Com Accedir al Canal de Denúncies

El Canal de Denúncies permet la presentació de comunicacions de forma nominativa o anònima a través de:

  • La web corporativa
  • Correu electrònic: canaldedenuncies@colonya.es
  • Correu postal: Plaça Major, 7, 2n pis; 07460 Pollença, Illes Balears (Att. Departament de Compliment Normatiu i Control Intern).
  • Per telèfon al número  871 117 116 (Departament de Compliment Normatiu i Control Intern).

A sol·licitud de l'informant, s'ofereix la possibilitat de presentar les comunicacions mitjançant reunions presencials. En aquests casos, la petició haurà de dirigir-se inicialment a través de les vies de comunicació esmentades anteriorment.

A més, l'interessat també pot dirigir-se a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant. 

El Canal de Denúncies de l'Entitat disposa d'uns principis d'actuació i garanties que es detallen a la Política del sistema intern d'informació i defensa de l'informant.

Informació Addicional i Protecció de Dades

El Canal de Denúncies garanteix la confidencialitat i protecció de dades personals de les persones involucrades. El tractament de les dades es realitza segons el Procediment de Gestió d'Informacions.

L'informant té drets sobre les seves dades, i pot obtenir informació detallada sobre protecció de dades a través de la nostra Política de Privacitat.

Limitacions i Recursos Específics

És important tenir en compte que el Canal de Denúncies no constitueix la via adequada per comunicar-se amb el Delegat de Protecció de Dades (DPO). Aquells que necessitin informació completa sobre protecció de dades poden accedir als detalls pertinents a la nostra Política de Privacitat.

Així mateix, aquest canal no és el mitjà per a la presentació de reclamacions o consultes per part dels clients de ColonyaPer això, els clients disposen del Servei d'Atenció al Client.

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, promou un ambient d'integritat i transparència, convidant a tots a contribuir a través del Canal de Denúncies per al benefici comú i l'excel·lència ètica.

Formulari de denúncies
Anterior
Tipo de infracción Descripción
Acoso laboral y sexual Denuncias que versen sobre potenciales situaciones de acoso laboral y/o sexual o por razón de sexo, dentro del ámbito profesional de la entidad contratante. Estas situaciones son motivadas por comportamientos o conductas tendentes a crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la persona y que pueden atentar contra sus derechos fundamentales a la dignidad, el honor, la intimidad, la integridad física y moral, así como a la discriminación.
Comercialización de productos y servicios Comercializar productos o servicios sin cumplir la obligación de tratar al cliente de forma justa actuando con honestidad, imparcialidad y profesionalidad. Este no es el canal para consultar sobre operativa y productos ni para las reclamaciones de clientes que se deben realizar a través del Servició de Atención al Cliente (SAC).
Integridad y conflictos de interés Denuncias que versen sobre cualquiera de los ámbitos recogidos en el Código de Conducta y Actuación, sobre los conflictos de interés que surgen tanto por circunstancias personales como aquellos que surgen por circunstancias del negocio (p.ej. en el ámbito del mercado de valores).
Irregularidad de naturaleza financiera y contable Alteración o falsificación de la información financiera, inexactitudes en declaraciones financieras, falsedad intencionada en información, influencia indebida sobre los auditores, prácticas cuestionables en contabilidad, auditoría o controles financieros internos.
Mercado de valores (RIC) Denuncias por posibles incumplimientos por parte de empleados sujetos al RIC con respecto a las obligaciones establecidas en dicho Reglamento. Incluye la comunicación de operaciones que son sospechosas de abuso de mercado por haberse realizado mediante el uso (o intento de uso) ilícito de información privilegiada o por tener indicios de manipulación (o intento de manipulación) del mercado. Este canal queda reservado a conductas relativas a empleados, por ello no es el canal adecuado para reportar las comunicaciones de operativa sospechosa de abuso de mercado realizada por clientes, que deberán enviarse por el canal habitual.
Obligaciones fiscales Denuncias que versen sobre posibles deficiencias en el diseño y gestión de la estrategia fiscal que puedan conllevar el incumplimiento de las obligaciones tributarias u obligaciones mercantiles propias de la entidad.
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Denuncias de posible incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales realizadas por directivos y empleados. Este canal no es el adecuado para reportar las comunicaciones de operativa sospechosa de Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo realizada por clientes, que deberán enviarse por el canal habitual.
Proceso de contribución a índices de referencia de tipos de interés. Denuncias de posible incumplimiento de las normas internas de conducta que regulan el proceso de contribución a índices de referencia de tipos de interés.
Protección de datos/ Privacidad/ confidencialidad Denuncias de posible incumplimiento de la normativa de protección de datos.
La privacidad y la protección de la información implican abstenerse de difundir información a terceros, por ejemplo, información personal de clientes, de los empleados (sueldos, permisos, etc.), de seguridad estratégica de Colonya, así como la información relativa a las entidades con las que Colonya mantiene relaciones comerciales. Estas obligaciones se mantienen incluso después de la terminación del empleo y se prohíbe el uso de la información confidencial para obtener beneficios económicos.
Prevención de riesgos laborales Denuncias relativas al incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Corrupción, soborno y cohecho Un acto de corrupción puede surgir cuando un individuo abusa de su posición de poder o responsabilidad para su propio beneficio personal.
El soborno son actos que dan a alguien la ventaja financiera o de otro tipo para animar a esa persona a desempeñar sus funciones o actividades de forma indebida o para recompensar a esa persona por haberlo ya realizado. Esto abarcaría el intento de influir en un responsable de la toma de decisiones mediante la concesión de algún tipo de beneficio adicional a dicho responsable, más allá de lo que puede ofrecerse legítimamente.El cohecho se refiere al acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor a cambio de una ventaja personal o empresarial. El objeto de valor puede consistir en dinero, regalos, servicios u otros beneficios, y la ventaja buscada puede incluir la obtención o retención de negocios o la obtención de alguna otra ventaja indebida.
Fraude interno o externo Fraude intentado o perpetrado por una o varias partes internas o externas contra la Entidad o los clientes con responsabilidad de la Entidad.
Anterior

Dades de la denúncia

Següent

Dades de l'informant

Ha denunciat anteriorment els fets a través del present canal?

Ha informat d’aquesta situació al departament de Recursos Humans, al departament de Compliment Normatiu i Control Intern, al seu superior immediat, etc?

Ha denunciat els fets davant d'un altre organisme, extern a Colonya?

Està involucrat en els fets descrits algun empleat de Colonya dels següents departaments: Compliment Normatiu i Control Intern, Auditoria Interna, Assessoria Jurídica, Seguretat?

Ha sofert algun tipus de coacció, pressió o represàlia com a conseqüència dels fets que s’estan denunciant?

Anterior Enviar

També pot interessar-te

Sabies que...

Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021
Antigues Treballadores de la Fàbrica de Can Morató distingides amb els Reconeixements CLARA HAMMERL 2021

El col·lectiu de les treballadores de l'antiga fàbrica de catifes de Can Morató ...

Veure més
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades
Campanya de suport a persones refugiades i desplaçades

El Fons Mallorquí ha posat en marxa una campanya de sensibilització i comunicaci...

Veure més
Que és el Vishing?
Que és el Vishing?

En els darrers mesos ha sorgit un nou mètode d'estafa anomenat vishing, on els c...

Veure més
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?
Assegurança de llar per a un habitatge en lloguer, qui l'ha de pagar?

Tant si ets arrendatari com inquilí, la pregunta és la mateixa: qui paga l'asseg...

Veure més

El dia a dia

Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.
Colonya col·labora amb les Olimpíades d'Història de la Universitat de les Illes Balears.

Veure més
Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.
Carlota Gurt, guanya el XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya, amb l'obra Teoria dels forats.

Veure més
Assemblea general de Colonya.
Assemblea general de Colonya.

Veure més
L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.
L’Ajuntament de Pollença ha signat el projecte bàsic per a la reconstrucció de Can Morató.

Veure més

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels teus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). Per acceptar les cookies, prem "Acceptar". Per rebutjar-les, prem "Tancar". Per a més informació o escollir les preferències, fes clic a "Configura"..

Acceptar Tancar Configura